அவள்....!!!


அவள்....!!!
நான் தினம் தினம்
என் எழுத்துக்களால் வடிக்க முயன்றும்
என்னைத் தோற்கடிக்கும்
என் அழகான தேவதை....!

0 comments:

Post a Comment