பிறை நிலா முகம் !

மச்சி மதில்களில்
எட்டி உதித்திடும்
பிறை நிலா முகம்

மின்னித் தெறித்திட
என்னைத் தேடிடும்
மையிரு விழி

கண்ட நொடியினில்
வில்லென வளைந்திடும்
புன்னகை இதழ்

எட்டா தொலைவினை
தவழ்ந்தே சேர்ந்திடும்
முத்தத் துளி

சத்தம் இல்லாமல்
கைகள் ஆடிடும்
Zib zab zoom

நிச்சய வருகைகாய்
சத்தியம் கேட்டிடும்
உள்ளங்கனி

கடந்த பின்னரும்
எந்தன் மனதினுள்
அந்த சில நொடி

மழைத் துளி !

மழைத் துளி !
என் கண்ணீரைத் தேக்கி மறைத்த
கண்களின் கடவு சொல் !

எங்கே சென்றாய்...

எங்கே சென்றாய் பெண்ணே...
என் தனிமைகளையும்
உன்னோடு மூட்டைக் கட்டிக் கொண்டு
எங்கே சென்றாய்...
உன்னை அழைத்தும்...
அலைந்தும்..,
கரைகிறேன்..
கரை சேர்க்க இல்லது போனாலும்
ஒரு முறை என்னூடே
நீந்தி போ...

தவம்

இலை உதிர்வதாலே
கிளை மடிவதில்லை...
மழைத் துளியின்
ஈரம் வரும் வரை
தவம் முடிவதில்லை...

கண்ணத்தில் முத்தமிட்டால் + பொன்னியின் செல்வன்

(கண்ணத்தில் முத்தமிட்டால் படமும் பொன்னியின் செல்வனும் ஒரே நேரத்தில் என்னை சந்தித்ததின் விளைவு கீழே)

மறத்தினில் அறம் கொண்டு
பள்ளிப்படை ஏன் சென்றாய்
ஏலேல சிங்கா...

போரினில் விலக்கமைத்துப்
பகைகுடி ஏன் காத்தாய்
ராஜ ராஜா...

கருவறுப்பான் என அறிந்திருந்தால்
உறவருத்திருப்பீரோ
பாண்டிய மன்னா....

பிற்காலம் நடப்பதை அக்காலம் அறிந்தாரில்லை...

ஓ இனங்களே...
பிற்காலம் நடப்பதை இக்காலமும் அறிந்தாரில்லை !!!