நேசம்

உரைக்காது உணராது
போவதும்
நேசம் என்றேன்
*
உரைக்காது ஆழ்நெஞ்ச
உணரலே
நேசம் என்றேன்
*
நெஞ்சத்தின் உணர்தலுக்காய்
உரைப்பதும்
நேசம் என்றேன்
*
உரைத்தபின் உணராததாய்
நடிப்பதும்
நேசம் என்றேன்
*
உரைப்பினும் உணரப்படாது
போவதும்
நேசம் என்றேன்
*
உரைத்தது துவேசமாய்
உணர்ந்திடினும்
அதுவும் நேசமே என்கிறேன்

4 comments:

Charu said...

anubavangalin unarchigalo?

Gayathri said...

excellent bugs.. amazing..

sofi said...

thank u gayu...

புரவி said...

நானும் நேசமே என்கிறேன்....

Post a Comment