பயணம்


உன் குரலின் இனிதைத் தேடி
துவங்கிய என் பயணம்
நம் வாக்குவாதப் புதையலில் போய்
முட்டி மூழ்கியது...!

0 comments:

Post a Comment