திண்ணை


வழிப்போக்கனை வரவேற்கும்
திண்ணைகள்
காலப்போக்கில் சுருங்கி
வரவேற்பறையின்
பூட்டாய் ஆனது...!

1 comments:

Bharathi said...

:)

Post a Comment