கரைந்திடும்...


கண்ணெதிரே கரைந்திடினும்
தடுத்தாள இயலாத
கடற்கரை மணற்பரப்பின்
கிறுக்கல்கள் போல்
கண்முன்னே கரைகிறது
நாம் வடித்த
நம் உறவும் உணர்வும்

0 comments:

Post a Comment