துணை


தோழமையும்
தோள் திணவும்
விட்டுச் சென்ற போதும்
என் தனிமை
எனக்கென்று
துணைக்கிருக்கையில்
நான் தனித்திருப்பதாய்க் கூறி
உன்னைத் துணைக்கழைத்தது யார்....????

3 comments:

rajadurai said...

arputham

Sathish Ponnusamy said...

irukara ellathulayum ithu than top..

sofi said...

thanks sathish... :)

Post a Comment