காட்டிக் கொடுத்தது


பல பிறைகள் கண்டு கடந்தும்
மனத் திரையில் மறைந்து வளர்ந்ததை
இரு திங்கள் காட்டிக் கொடுத்து...
அது
உன் மீது எந்தன் நேசம்...!!!

2 comments:

tamil said...

nach...

tamil said...

pictures super ah select panringa..valthukal

Post a Comment