தேடல்...

உன்னை
நான்
எங்கெங்கோ
தேடித் தொலைகிறேன்...!!
நீ
வேறிடம்
தேடித் தொலைவதுத்
தெரிந்தும்
தெரியாதவளாய்....

0 comments:

Post a Comment